The Praxis'in Anlamı Nedir?

Marka Hikayemiz

Praxis: insanı diğer tüm varlıklardan ayıran - insana özgü pratiktir

Sözlük Anlamı Olarak "Praxis"


Sözlük anlamı olarak praxis; bir teorinin gerçekleştirildiği süreçtir. Çözüm, pratik etme, uygulama, tatbik etme, bir fikri gerçekleştirme veya bir kararı yürürlüğe sokma eylemlerini de ifade eder.

Sıklıkla teorinin zıttı olarak "gerçekte olan" manasında kullanılır. Psikolojide praksis beceri gerektiren hareketleri yapabilme yeteneğine denir.

Felsefede praksis; insanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere yapılan atıflarda, insanın kendisini, çevresini, doğayı değiştirmesi veya toplumu değiştirmeye yönelik yapılan eylemler için kullanılır.

Praxis kökünden üretilmiş praksiyoloji (praxeology), sosyolojinin bir alt dalı olarak tanımlanan bir eylem bilimidir; refleksif davranış ve diğer kasıtsız davranışların aksine, insanların amaçlı davranışlarda bulunduğu fikrini savunan insan eylemi teorisine dayanır.

Markamız Olan "The Praxis"


Reklamcılığın özünde, insan davranışları ve doğasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu bildiğimiz ve insan davranışlarının “bilinemez” ve “anlaşılamaz” olmadığını, aksine ölçülebilir, anlaşılabilir ve tahmin edilebilir olduğunu savunduğumuz için “Praxis” kelimesini çok sevdik ve çok kullandık.

Toplumu; onun içerisinde yaşayan insanların düşüncelerini, davranışlarını ve tutumlarını bilmek birçok mesleğin ortak konusu, bunları önceden tahmin edip değiştirmek ise biz reklamcıların işi olduğu için reklamcılığı “praxis” olarak görmeye, böyle anlatmaya ve böyle yaşamaya başladık.

Geriye dönüp yaptığımız işe bir isim vermek gerektiğinde de yine bu ismi tercih ettik. Reklamcılık anlayışımızın praxis kelimesinin taşıdığı bütün bu anlamları barındırması sebebiyle markamıza praxis demek istedik ancak sadece reklamcılık pratiğini kast ederek; “the Praxis” ismini vermeyi uygun gördük.

İletişim Formu

Aşağıdaki butondan toplantı takvimi oluşturabilir veya formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

The Praxis Reklam Sanayi Ticaret Ltd. Şti